Christelijk Mannenkoor Veendam 48 Christelijk Mannenkoor Veendam
Geachte bezoeker, Het bestuur van het Christelijk Mannenkoor Veendam deelt u mede dat, met ingang van 22 maart 2017, onze vereniging is opgeheven. De website zal op 15 mei 2017 uit de lucht gaan. Wij danken u voor de getoonde belangstelling. Door terugloop van het aantal leden was het niet meer mogelijk het koor in stand te houden, ondanks alle inzet van onze voorzitter, bestuur, dirigent en koorleden. Er waren simpelweg geen nieuwe aanmeldingen om het natuurlijke verloop op te vangen. Onze dirigent, Frits Vugteveen, en onze vaste begeleider, Dirk Swama, hebben een nieuwe betrekking gevonden bij het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Een koor met een vergelijkbaar repertoire en mentaliteit, dat tevens de oud-leden uit Veendam hartelijk heeft verwelkomd. Het is uitdrukkelijk geen fusie en geen doorstart voor Veendam, maar geeft ons zangers toch de mogelijkheid te blijven zingen ter ere van Zijn grote naam. Nogmaals bedankt voor uw interesse en wellicht tot ziens bij het CZM. Ga naar de oude homepage
Het Christelijk Mannenkoor Veendam is opgeheven…